Cesta pro mladé


Projekt Fondu dalšího vzdělávání nazvaný „Cesta pro mladé“ je velkou příležitostí pro navázání vztahů mezi studenty a firmami na Kutnohorsku. Projekt je určen studentům posledních ročníků středních, vyšších odborných, vysokých škola jednoletých jazykových škol. Studenti mají možnost absolvovat praktický vzdělávací kurz přímo ve firmě, která je svým zaměřením vhodná pro jejich obor studia.

Projekt propojuje studenty a firmy a vytváří mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dává oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují a který je baví.

Celý kurz je složen z měkkých kompetencí v podobě interaktivního virtuálního webináře, kde si studenti podstatně vylepší své kompetence v oblasti komunikace, stress managementu, time managementu a práce s informacemi. Dále z poradenského pohovoru s HR odborníkem, který studentům pomůže připravit se na jejich první vstup na trh práce. Studenti si z poradenství mj. odnesou aktualizovaný životopis upravený podle posledních trendů a požadavků zaměstnavatelů. Poslední částí kurzu je již zmiňovaná praktická část probíhající přímo u vybraných společností a firem, kam studenti pravidelně docházejí na praxi.

Jakmile student dokončí celý vzdělávací kurz, obdrží Certifikát, který mu může pomoci jako reference, až se bude ucházet o své první zaměstnání.

Veškeré informace k projektu naleznete na www.cestapromlade.cz.


INFORMAČNÍ LINKA A E-MAIL Cesty pro mladé

+420 777 492 495 (provoz infolinky po-čt: 9.00-15.00, pá: 9.00-14.30), info@cestapromlade.cz