EC Kutná Hora s.r.o.


Společnost EC Kutná Hora s.r.o. provozuje vlastní nově zbudovaný energetický zdroj využívající fytomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s kompletním stavebním, technologickým příslušenstvím a službami v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a.s. Palivem energetického zdroje je obilná a řepková sláma a cíleně pěstované energetické plodiny ve formě standardizovaných balíků.


EC Kutná Hora s.r.o.,Karlov 197,28401,Kutná Hora

Volné pozice